PIEEJAMĀS
TELPAS

#117 | 1. STĀVS

#203 | 2. STĀVS

#212 | 2. STĀVS

#234 | 2. STĀVS

#311 | 3. STĀVS

#313 | 3. STĀVS

#329 | 3. STĀVS

#333 | 3. STĀVS

#421 | 4. STĀVS

#417 | 4. STĀVS

Savienota telpa, kopā ar 415. un 419.

#426 | 4. STĀVS