top of page
Anchor 1
Dzīves kvalitāte ir indivīda un
sabiedrības laimes mēraukla,
kura mēra sociālo, emocionālo,
fizisko un materiālo labbūšanu.
”Dzīves kvalitāte” tulkojums dažādās valodās – quality of life, Lebensqualität, qualité de vie, kaчество жизни *
VISKAĻI 

Dzīves kvalitātes dizaina institūts ir dzīva, radoša ekosistēma, kas bāzēta Viskaļu ielā 36. Šeit mēs, FREE RIGA komanda kopā ar rezidentiem (ēkas telpu lietotājiem) tiecamies būt savas un sabiedrības laimes kalēji, ar mērķi izprast un uzlabot dzīves kvalitāti radošā, sociāli atvērtā vidē. Mūsu metode - rezidentu un apkaimes iedzīvotāju iesaiste kopīgu risinājumu un attīstības ideju prototipēšanā. Mūsu realitāte - daudzveidīga ikdiena, kurā “kaļam” dažāda mēroga jautājumus, kas saistīti ar ēku, tās apkārtni, tās lietotājiem un sabiedrību kopumā - ietverot praktiskus ikdienas jautājumus, kā arī inovatīvas nākotnes vīzijas.

DZĪVES KVALITĀTES DIZAINA INSTITŪTS

Patreiz atrodamies sākuma posmā ilgtermiņa attīstības projektam Dzīves kvalitātes dizaina institūts, ar mērķi attīstīt starptautisku inovāciju platformu nākotnes veidotājiem no dažādiem sektoriem, kuri tiecās veicināt risinājumus vides, sociālajos un labklājības jautājumos, uzlabojot sabiedrības dzīves kvalitāti, sabiedrības izaicinājumu definēšanā un risinājumu prototipēšanā iesaistot speciālistus un motivētus mērķauditorijas pārstāvjus.

PAGAIDU LIETOŠANA/KONCEPTA ATTĪSTĪBA 2021 - 2023

Ēka ir FREE RIGAS pārvaldībā ar nomas līgumu uz 25 gadiem. Uzsākot ēkas attīstību, 2020. gada rudenī atvērām telpas pirmajam pagaidu lietošanas posmam uz 2 gadiem, kuru laikā ar rezidentu un apkaimes iedzīvotāju līdzdalību kopīgi prototipēsim un attīstīsim Dzīves kvalitātes dizaina institūta darbību un metodoloģiju.

Šajā posmā esam izvirzījuši tematiskos virzienus, kuru ietvaros izvirzām mērķus, darbības saturu un metodes, finansējumu prioritātes, kā arī rezidentu līdzdarbības virzienus Dzīves kvalitātes dizaina institūta attīstībai:

vide (1).png
maksla (1).png
izglitiba (1).png
Izdivotaji (1).png
arhitektura (1).png
DZĪVES KVALITĀTE

Jēdziens dzīves kvalitāte kļuva aktuāls jau 60. gadu beigās kā alternatīva izpratnei par terminu dzīves līmenis, kas saistīts tikai ar ienākumu gūšanu un palielināšanu.

Mūsdienās tas ir daudzdimensiāls koncepts, kas ietver visus dzīves aspektus. Joprojām nav panākta vienošanās ne par koncepta dimensiju skaitu, ne arī par dažādību, tomēr var teikt, ka dzīves kvalitāte ietver fizisko labsajūtu, materiālo labklājību, starppersonu attiecības, personīgo attīstību, pašnoteikšanos, emocionālo labsajūtu, sociālo iekļaušanos un tiesības**, kā ar indivīdam un kopienai pieejamās vides, veselības
aprūpes un mājokļa kvalitāti.

Eiropas Savienības (European Union) aģentūras Eurofound pieejas pamatā ir atzinums, ka jēdziens dzīves kvalitāte raksturo gan personisko labklājību, gan sabiedrisko pakalpojumu un sabiedrības kvalitāti.***

* ** *** https://enciklopedija.lv/skirklis/61290-dzīves-kvalitāte-

Vairāk par koncepciju, ēku un pirmajiem Viskaļu rezidentiem uzzini video sižētos mūsu Youtube kanālā:

VISKAĻI Dzīves kvalitātes dizaina institūts

Vai klikšķini uz šiem attēliem, lai noskatītos konkrēto video sižetu:

PAR ĒKU UN APKĀRTNI

Biedrības Urban Institute Riga arhitekti un urbānisti jau ir veikuši apkārtējās teritorijas izpēti, kuras rezultāti būs publiski apskatāmi šī gada vasarā īpaši šim nolūkam sarīkotā izstādē uz vietas Viskaļos.

 

Savukārt arhitekts Kārlis Jaunromāns (STUDIJA T13) pērn veica pētījumu par tipoloģiski novecojušu plānojumu pārveidošanu caur prototipēšanu, kurā tika apskatīti arī Viskaļi. Bet šogad viņš kopā ar Dārtu Ādamsoni jau ir uzsākuši darbu pie ēkas attīstības vīzijas izstrādes, kā arī aktīvi iesaistās dažādu ar arhitektūru un dizainu saistītu notikumu eidošanā. Zemāk redzamas pirmās ēkas attīstības vīzijas skices.

Viskali_vizija_1.jpg
Viskali_vizija_3.jpg
Viskali_vizija_2.jpg
Viskali_vizija_4.jpg
Viskali_vizija_5.jpg
bottom of page