image_6483441 (1).JPG
FREE RIGA

Nevalstiskā organizācija, kas ievieš Rīgā pagaidu lietošanas modeli, lai padarītu
pieejamus tukšos Rīgas īpašumus sabiedriskā labuma darbībai.

 

2013 – dažādu mākslas un kultūras organizāciju pārstāvji kopīgi ar citu jomu
entuziastiem uzsāk sabiedrisku kustību FREE RIGA, ar mērķi rast risinājumus Rīgas
tukšo ēku izmantošanai sabiedriskā labuma darbībai;
2014 – Mārcis Rubenis uzņemas iniciatīvu izveidot Rīgas situācijai visatbilstošāko
modeli, kurā nevalstiskā organizācija kļūtu par starpnieku starp tukšo ēku īpašniekiem,
pašvaldību un tiem, kuri vēlas praktizēt sabiedriskā labuma darbību;
no 2015 – FREE RIGA modeļa veidošana un prototipēšana pagaidu lietošanas projektos Līksnas ielas pagalms, Zunda dārzs, Lastādija, D27, Tallinas ielas kvartāls, Alksnājs, K57.

KASPARS LIELGALVIS
Viskaļu līdzdibinātājs.
Mākslas un kultūras stratēģijas kurators.

Kaspars ir Dzīves kvalitātes dizaina institūta koncepcijas līdzautors un vadītājs (kopā ar Zani Ruģēnu), tādēļ iesaistās visās Viskaļu darbības sfērās. Viņš ir atbildīgs par finansējuma piesaisti, tehniskajiem uzlabojumiem ēkā, ēkas pielāgošanu jaunajam lietojuma veidam, sadarbību ar RTU, starptautiskajiem sakariem, komunikāciju kanālu izveidi, iedzīvotāju iesaisti, kā arī mākslas un kultūras aktivitātēm.

 

Pieredze. Kaspars ir viens no FREE RIGA līdzdibinātājiem. Kopā ar Zani Ruģēnu, Džesiku Lubāni, Līvu Kreisleri un citiem izveidojis un kūrējis Tallinas ielas kvartālu no 2017. līdz 2020. gadam. Mākslas un kultūras projektus un pasākumus organizē jau no 2007. gada, kad aizsāka veidot VEF radošo kvartālu un Totaldobže mākslas centru, kas 2013. gadā kļuva par nomadu un īslaicīgi darbojās Preses namā, Zunda dārzā Rīgā, Muitas mājā, Karostas ūdenstornī Liepājā, mākslas rezidencēs MoKs Igaunijā, Centro Negro Spānijā, citur. Studējis Latvijas Mākslas akadēmijā.

ZANE RUĢĒNA
Viskaļu līdzdibinātājs.
Ilgtspējas un attīstības projektu kuratore.

Zane, kopā ar Kasparu piedalās Dzīves kvalitātes dizaina institūta komandas vadībā un projekta ilgtermiņa stratēģijas veidošanā. Veido Viskaļu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, veicina sociālās iekļaušanas mērķu īstenošanu un rezidentu līdzdarbības koordinēšanu: ilgtspējas un sociālās iekļaušanas jautājumos, vides, labiekārtošanas, navigācijas, vides pieejamības organizēšanā. Īsteno remontmateriālu maiņas punkta attīstību.

 

Zane FREE RIGA darbojas kopš 2019. gada, iesaistoties organizācijas attīstībā un Tallinas ielas kvartāla menedžmentā. Pirms tam ilglaicīgi strādājusi vides aizsardzības jomā gan Latvijā gan starptautiski, kā projektu un kampaņu vadītāja, paralēli īstenojot dažāda veida zaļā biznesa idejas un brīvprātīgus, sociālos projektus. Konsultante komunikācijas stratēģijas un organizācijas attīstības stratēģijas jautājumos. Tiešās pirkšanas kustības līdzdibinātāja un iniciatore.

DŽESIKA LUBĀNE
Viskaļu komandas kodola asistents.
Tilts starp apkaimēm un FREE RIGA. 
JONAS BĪHELS (Jonas Büchel)
Viskaļu līdzdibinātājs.
Izglītības stratēģijas kurators.

Viskaļos palīdz komandai dažādos lielākos un mazākos darbos, sākot no grāmatvedības un projektu administrēšanas līdz telpu iekārtošanai. Rūpējas par to, lai tuvējo apkaimju iedzīvotāji tiktu iesaistīti Dzīves kvalitātes dizaina institūta attīstīšanas procesā, lai to viedoklis tiktu sadzirdēts un Viskaļi kļūtu par vietu, kur vietējiem uzkavēties nevis paiet garām.
 

Pieredze. Savas gaitas biedrībā FREE RIGA uzsāka kā brīvprātīgais palīgs mantu apmaiņas punktā Brīvbode 2018. gadā. Kopš 2019. gada vasaras kļuva par pilnvērtīgu komandas biedru, administrējot Tallinas ielas kvartālu, taču projektam noslēdzoties, turpina veikt administratora un asistenta pienākumus Dzīves kvalitātes dizaina institūtā. Izglītību ir ieguvusi cilvēkģeogrāfijas un vides zinātnes laukā ar fokusu uz pilsētvides plānošanu.

SANTA GRĪVA
Administratīvā vadītāja
komanda.jpg

Jonas ir Dzīves kvalitātes dizaina institūta idejas līdzautors un komandas biedrs, galvenokārt iesaistīts visos ar izglītību, izglītības sadarbību, kopienas darba, urbānisma un pilsētvides un reģionālās plānošanas saistītajiem jautājumiem, kā arī līdzatbildīgs par institūta starptautisko sadarbību.
 

Kopš 2013. gada viņš ir FREE RIGA iniciatīvas līdzautors un pēdējās desmitgades laikā starptautiskajā kontekstā strādā ar dažādiem pagaidu izmantošanas veidiem un pamestu ēku atkārtotas izmantošanas koncepcijām. Jonas, vācu izcelsmes, Latvijā dzīvojošs sociālais un kultūras plānotājs, ir arī starptautiskās urbānisma platformas Urban Institute Biedrības think-to-do-tank Rīgā, līdzdibinātājs un valdes loceklis. Jau 25 gadus starptautiskā vidē viņš monitorē un vada kopienu un pilsētu attīstības procesus, galvenokārt izmantojot uz līdzdalību vērstus mehānismus. Jonass aktīvi veic pilsonisko un politisko izglītību un uz pusslodzi strādā kā pasniedzējs Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātē.

Santa Viskaļos rūpējas par projekta budžetu, finanšu caurspīdīgumu un administratīvajiem uzdevumiem. FREE RIGA strādā ar biedrības administratīvo procesu vadību un uzlabošanu, kā arī projektu vadītāju apmācību administratīvo procesu jautājumos. Santu aizrauj kopienu veidošanas procesi, brīvprātīgā darba organizēšana un līdzcilvēku izaugsmes veicināšana.
 

Pieredze. No 2013.-2018.gadam strādājusi par projektu eksperti valsts sektorā izglītības jomā. No 2018.-2020.gadam pievienojās Piedzīvojuma Gara komandai, īstenojot neskaitāmus komandu saliedēšanas pasākumus, kā arī līdzdarbojās Lastādijā FREE RIGA projektā. Santa līdzdibinājusi kustību TreeHouse place, attīstot platformu
būvniecību kokos kā komandu saliedēšanas metodi. Koku galotnēs rīkojusi festivālus, koncertus un ekskluzīvus pasākumus kā Vakariņas koku galotnēs. Studējusi Rīgas Ekonomikas augstskolā.

NILSS HEINRIHSONS
Tehniskais direktors

Ēka ir būvēta padomju laikā un tikusi intensīvi lietota ar nepietiekošiem renovācijas darbiem. Gan ēkā, gan āra teritorijā ir nepieciešams veikt dažādus, mūsdienām atbilstošus, uzlabojumus, lai tās jaunajiem lietotājiem uzlabotu darba apstākļus un drošību īpašumā kopumā.

 

Dažādi nelieli uzlabojumi jau tiek veikti pašlaik, taču vērienīgāki ēkas renovācijas darbi tiek plānoti veikt pēc 4-5 gadiem.

MARTA PRĒDELE
Rezidentu koordinatore

Marta ir Viskaļu rezidentu koordinatore kopš pirmsākumiem. Marta atbild par komunikāciju ar telpu interesentiem un jau esošajiem rezidentiem. Piedalījusies Viskaļu menedžmenta vadlīniju un ēkas zonējuma izstrādē. Marta vada telpu apskates, pārzinot ēkas tehniskās iespējas, telpu priekšrocības un plašo klāstu. Izprot dažādu darbnīcu izveides vajadzības, konsultē telpu interesentus piemērotākās telpas atrašanā lielajā ēkā. Nodrošina visu nepieciešamo informāciju, lai rezidenti Viskaļos justos kā mājās.

 

Kopš 2009. gada Marta darbojusies dažādu mākslas, kultūras un dzīvesveida pasākumu organizēšanā, cilvēkresursu vadībā, finanšu piesaistē un komunikācijā biedrībās un festivālos, LMA studentu pašpārvaldē, LMA Keramikas katedrā, kā arī ir pedagoģiskā pieredze mākslas meistarklašu vadīšanā.
 

Marta ir praktizējoša keramikas dizainere, māksliniece. Paralēli koordinatores darbam Viskaļos, Marta attīsta savu porcelāna dizaina zīmolu un studē Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantūrā.

KĀRLIS JAUNROMĀNS
Arhitekts

Sadarbojās ar FREE RIGA kopš 2019. gada. Kārlis arhitektūru apguvis studējot Skotijā un Norvēģijā un ir ieguvis arhitektūras maģistra grādu Oslo arhitektūras un dizaina skolā (AHO).
 

Kopš 2020. gada viņš darbojas savā ateljē STUDIJA T13 , kurā kopā ar Dārtu Ādamsoni strādā ar visu mērogu arhitektūras un dizaina uzdevumiem, tostarp arī vairākiem FREE RIGA projektiem. Pirms FREE RIGA ievākšanās Viskaļos, Kārlis veica pētījumu par
tipoloģiski novecojušu plānojumu pārveidošanu caur prototipēšanu, kurā tika apskatīti arī Viskaļi. Šobrīd STUDIJA T13 turpina darbu pie ēkas attīstības vīzijas izstrādes kā arī aktīvi iesaistās dažādu ar arhitektūru un dizainu saistītu notikumu veidošanā.