#105 | 1. STĀVS 

Telpa ar starpsienu pa vidu.

#110 | 1. STĀVS

#226  UN #228| 2. STĀVS

Telpa ar starpsienu pa vidu un divām ieejām

#216 | 2. STĀVS

#303 | 3. STĀVS

#340 | 3. STĀVS 

#414 UN #416 | 4. STĀVS

Telpa ar starpsienu pa vidu

#442 UN #444 | 4. STĀVS

#427 UN #429 | 4. STĀVS